Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/546/0
Daty skrajne
1949-1971
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 511/1973; 1949-1971; 12 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Oddziału (1949-1969), sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia (1958, 1961, 1965, 1968), plan pracy Oddziału na 1971 r., sprawozdania finansowe (1962-1969), opracowania i referaty Oddziału (1959-1965).

Dzieje twórcy:

Powstało w 1948 r., podlega Zarządowi Głównemu w Warszawie. Jest członkiem NOT. Stowarzyszenie zorganizowało sieć kół zakładowych i komisji, które prowadziły działalność szkoleniową i informacyjną, współorganizowano wiele konferencji naukowo-technicznych i sympozjów w dziedzinie projektowania i budowy zakładów chemicznych, ochrony środowiska, ściśle współpracowało z zakładami "Wiskord" w Szczecinie i Zakładami Chemicznymi "Police".

Daty skrajne:

1949-1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA