Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bebelnie

Sygnatura
21/1851/0
Daty skrajne
1810-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
714