Wojewódzka Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Białymstoku

Sygnatura
4/72/0
Daty skrajne
1946-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/72/0/-/1 /Informacje o utworzeniu Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw oraz sprawozdania z jej działalności/ 1946-1948 0
4/72/0/-/2 /Protokóły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji do spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw dotyczących przejęcia przedsiębiorstw na własność państwa/ 1946-1946 0
4/72/0/-/3 /Zarządzenia Przewodniczącego Komisji wraz z wykazami przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu/ 1946-1947 0
4/72/0/-/4 /Sprawozdania kasowe miesięczne i preliminarze wydatków budżetowych/ 1947-1947 0
4/72/0/-/5 /Kwestionariusze dotyczące przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu na terenie woj./ 1946-1946 0
4/72/0/-/6 /Wykazy przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu na terenie województwa/ 1946-1946 0
4/72/0/-/7 /Wykaz przedsiębiorstw, które przechodzą lub podlegają przejściu na własność Państwa lub osób prawa publicznego, sporządzony w myśl par. 17 i 21 Rozporządzenia Ministrów z dn. 11.IV.46 r./ 1946-1946 0
4/72/0/-/8 /Kwestionariusze dotyczące przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu na terenie pow. Ełk/ 1946-1947 0
4/72/0/-/9 //Kwestionariusze dotyczące przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu na terenie powiat Olecko/ 1946-1947 0
4/72/0/-/10 /Protokóły i kwestionariusze dotyczące przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu/ 1947-1947 0
4/72/0/-/11 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Fabryka Sukna" w Białymstoku przy ul.Czystej 11 - własność Halperna i Boruchowicza 1946-1947 0
4/72/0/-/12 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Fabryka Sukna" w Białymstoku ul.Mickiewicza 43-49 1946-1947 0
4/72/0/-/13 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Fabryka Sukna A.B. Markus" w Białymstoku ul.Białostoczańska 16 1947-1948 0
4/72/0/-/14 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Fabryka Sukna" w Białymstoku ul.św. Jańska 13 - własność Zylberblata i Filipa 1947-1947 0
4/72/0/-/15 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Dom Handlowy i Biuro Transportowe Izaak Sztejn i Syn" w B-stoku ul.Poleska i Artyleryjska 9-13 1947-1947 0
4/72/0/-/16 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Fabryka Wód Mineralnych Octu i Rozlewnia Piwa" Białystok ul.Piwna 7 - własność Szymona Cybulkina i D. Lernera 1946-1948 0
4/72/0/-/17 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Piekarnia" Białystok ul.Grunwaldzka 47 - własność Fr. Barczaka 1946-1948 0
4/72/0/-/18 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Kuźnia Mechaniczna" Białystok ul.Poleska 49 i Grajewska 1 - własność Kuklańskiego 1947-1948 0
4/72/0/-/19 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Cegielnia w Księżynie" pow. Białystok - własność braci Zaczeniuków 1947-1948 0
4/72/0/-/20 Sprawa upaństwowienia przedsiębiorstwa pod nazwą "Garbarnia w Augustowie" przy ul.Kwaśnej 6 - własność Lejby Rechtmanow'a 1947-1948 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 30 wpisów.