Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/347/0
Daty skrajne
[1949] 1950-1976
Liczba serii
5
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/347/0/1/1 Regulamin organizacyjny Oddziału Wojewódzkiego 1974 0
4/347/0/1/2 Ramowy regulamin organizacyjny dla poszczególnych stanowisk pracy oraz regulaminy czynności pracowników Oddziału Kredytowego w Wysokiem Mazowieckiem 1972-1972 0
4/347/0/1/3 Protokóły i wykazy agend przekazanych do Narodowego Banku Polskiego 1952-1952 0
4/347/0/1/4 Protokóły zdawczo-odbiorcze aktywów i pasywów bankowych dotyczących produkcji rolniczej i hodowlanej 1972-1973 0
4/347/0/1/5 Protokóły z narad pracowniczych oraz z zebrań dyrektorów oddziałów terenowych 1965-1968 0
4/347/0/1/6 Narady robocze pracowników. Protokóły i referaty 1969-1972 0
4/347/0/1/7 Protokóly z posiedzeń Kolegium Dyrekcyjnego i narad pracowniczych 1974 0
4/347/0/1/8 Notatka służbowa z narady kierowniczej kadry organów kontroli, rewizji, inspekcji i lustracji woj. białostockiego 03.XII.1973 0
4/347/0/1/9 Analizy i sprawozdania ze skarg i wniosków oraz krytyki prasowej 1972-1973 0
4/347/0/1/10 Zasób składnic akt. Sprawozdania, protokóły z kontroli, korespondencja w sprawie przekazania kat do archiwum państwowego 1952-1965 0
4/347/0/1/11 Korespondencja Oddziału Wojewódzkiego w sprawach dot. archiwów zakładowych i opieki nad dokumentacją aktową w oddziałach terenowych 1962-1975 0
4/347/0/1/12 Sprawozdania z wykonania planu pracy Anny Jurkowskiej - st. rewidenta Oddziału Wojewódzkiego. Kwartalne, opisowe z przeprowadzonych kontroli pełnych placówek terenowych oraz z przebiegu reorganizacji tychże 1955-1957 0
4/347/0/1/13 Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli oddziałów powiatowych i kredytowych 1968-1972 0
4/347/0/1/14 Kontrola pełna Oddziału Wojewódzkiego. Protokóły. Sprawozdania 1958-1959 0
4/347/0/1/15 Kontrola pełna Oddziału Wojewódzkiego. Protokoły, zalecenia 1972-1972 0
4/347/0/1/16 Kontrola Oddziału Wojewódzkiego. Protokóły, sprawozdania, zalecenia 1951-1955 0
4/347/0/1/17 Kontrola Oddziału Wojewódzkiego. Protokóły, sprawozdania, zalecenia 1955-1963 0
4/347/0/1/18 Kontrola Oddziału Wojewódzkiego. Protokóły, sprawozdania, zalecenia 1964-1968 0
4/347/0/1/19 Kontrola Oddziału Wojewódzkiego. Protokóły, zalecenia 1969-1972 0
4/347/0/1/20 Kontrola pełna Oddziału Kredytowego w Augustowie. Protokóły, sprawozdania 1953-1962 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 495 wpisów.