Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura na województwo rzeszowskie w Rzeszowie

Sygnatura
56/107/0
Daty skrajne
1946-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/107/0/-/1 Instrukcja wewnętrzna DKS, dotycząca sposobu urzędowania i zakresu działania poszczególnych pracowników 23 IX 1947 0
56/107/0/-/2 Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania agend z dnia 29 VIII 1946 r. Delegatura Komisji Specjalnej 1946 0
56/107/0/-/3 Protokoły zdawczo-odbiorcze z przejęcia biur Społecznych Komisji Kontroli Cen 1948-1949 0
56/107/0/-/4 Protokoły zdawczo-odbiorcze części lokalu inwentarza i akt przekazanych Prokuraturze Wojewódzkiej we wrześniu 1950 1950-1951 0
56/107/0/-/5 Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania akt i księg Sądowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie z dn. 13 XII 1954, protokoły z wizytacji składnicy akt, spisy akt kat. A i B 1952-1954 0
56/107/0/-/6 Sprawozdania opisowe z działalności Delegatury, protokoły - roczne i okresowe oraz wykazy statystyczne z ilości wniesionych spraw 1946-1948 [1949] 0
56/107/0/-/7 Miesięczne opisowe sprawozdania Społecznych Komisji Kontroli Cen przy PRN 1948-1949 0
56/107/0/-/8 Sprawozdania opisowe z działalności, wykazy pracy delegatów, inspektorów i radców, protokoły z kontroli Społecznych Komisji Kontroli Cen 1949-1950 0
56/107/0/-/9 Protokoły z odpraw Inspektorów Powiatowej Delegatury Komisji Specjalnej 1947-1950 0
56/107/0/-/10 Sprawozdania statystyczne dot. ogólnego ruchu doniesień 1946-1947 [1948] 0
56/107/0/-/11 Roczne i miesięczne sprawozdania statystyczne (arkusz I z okręgu) za rok 1948 1948 [1949] 0
56/107/0/-/12 Roczne i miesięczne sprawozdania statystyczne za rok 1949 1949 [1950] 0
56/107/0/-/13 Miesięczne sprawozdania statystyczne za 1950 1950 [1951] 0
56/107/0/-/14 Miesięczne sprawozdania statystyczne za 1951 1951 [1952] 0
56/107/0/-/15 Miesięczne sprawozdania statystyczne za 1952 1952 [1953] 0
56/107/0/-/16 Miesięczne sprawozdania statystyczne za 1953 1953 [1954] 0
56/107/0/-/17 Miesięczne sprawozdania statystyczne od I do XI 1954 1954 0
56/107/0/-/18 Preliminarze budżetowe (miesięczne, kwartalne) na r. 1949 oraz roczny na 1950 rok 1949 0
56/107/0/-/19 Pisma poufne oraz wytyczne dot. Działalności Delegatury 1950-1954 0
56/107/0/-/20 Dziennik ogólny "Prez." 1947 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 200 wpisów.