Inspektorat Szkolny w Lubaczowie

Sygnatura
56/109/0
Daty skrajne
1944-1950 [1951]
Liczba serii
8
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/109/0/1/1 Okólniki i Zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie 1945-1950 0
56/109/0/1/2 Okólniki Inspektora Szkolnego dla publicznych szkół powszechnych w powiecie lubaczowskim 1946-1950 0
56/109/0/1/3 Plany pracy (Inspektoratu) i sprawozdania z wykonania 1945-1950 0
56/109/0/1/4 Plany gospodarcze na rok 1950 w zakresie szkolenia i nauki (przedszkola, szkoły podstawowe), opieki nad dzieckiem, oświaty dorosłych, biblioteki i kultury fizycznej 1949 0
56/109/0/1/5 Sprawozdania Inspektora Szkolnego za stanu szkół i oświaty dorosłych na terenie powiatu lubaczowskiego 1945-1948 0
56/109/0/1/6 Sprawy administracyjne - protokół zdawczo-odbiorczy przekazania agend służbowych, wykazy pracowników Inspektoratu 1947-1949 0
56/109/0/1/7 Sprawy etatów nauczycieli 1945-1950 0
56/109/0/1/8 Ewidencja pracowników Inspektoratu, nauczycieli oraz dziennik pracy Komisji Weryfikacyjnej 1944-1946 0
56/109/0/1/9 Sprawozdania z wizytacji zewnętrznych Inspektoratu 1946-1949 0
56/109/0/2/10 Inwentaryzacja majątku szkolnego szkół podstawowych 1944-1945 0
56/109/0/2/11 Sprawozdanie z organizacji szkół powszechnych w roku szkolnym 1944/45 1944-1945 0
56/109/0/2/12 Sprawozdania zbiorcze (Inspektoratu) z organizacji szkół podstawowych 1944-1950 0
56/109/0/2/13 Sprawy dotyczące organizacji szkół: zawiadomienia o uruchomieniu szkół, skład rejonu szkół podstawowych 1946-1949 0
56/109/0/2/14 Sprawozdania z organizacji szkół powszechnych za rok szkolny 1948/49 wg stanu z dnia 1 X 1948 1948 0
56/109/0/2/15 Projekty organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 1949/1950 1949 0
56/109/0/2/16 Projekty oraz sprawozdania dotyczące organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 1950/1951 1950 0
56/109/0/2/17 Protokoły zdawczo-odbiorcze w związku ze zmianą na stanowiskach kierowników szkół 1947-1950 0
56/109/0/2/18 Szkice techniczne obwodów i punktów szkolnych 1948 0
56/109/0/2/19 Sprawy związane z działalnością szkół: prośby o przydzielenie etatów nauczycieli, przeniesienia dzieci do innych szkół 1947-1950 0
56/109/0/2/20 Sprawy dotyczące wychowania fizycznego: zarządzenia władz zwierzchnich, kwestionariusz w sprawie stanu wychowania fizycznego w powiecie lubaczowskim w latach 1945-46, okólniki w sprawie wychowania fizycznego, kwestionariusz spraw wychowania fizycznego 1945-1946 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 63 wpisów.