Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuźminie powiat Przemyśl

Sygnatura
56/118/0
Daty skrajne
1954-1963
Liczba serii
0
Liczba skanów
0