Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powiatu strzyżowskiego - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
56/362/0
Daty skrajne
1953-1959
Liczba serii
9
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/362/0/1/1 Statut Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej 1954 0
56/362/0/1/2 [Protokoły z posiedzeń zarządu, z Walnych Zebrań Członków Spółdzielni] 1954-1956 0
56/362/0/1/3 Sprawozdania roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Spółdzielni za rok 1956 1957 0
56/362/0/1/4 Deklaracje członkowskie 1953-1955 0
56/362/0/1/5 Protokół Komisji Szacunkowej Wkładów Inwentarzowych 1955 0
56/362/0/1/6 Roczny plan gospodarczy Spółdzielni (produkcyjny i inwestycyjny) na rok 1955 [1954] 0
56/362/0/1/7 Obliczenia i podział dochodu za 1955 i 1956 1955-1956 0
56/362/0/1/8 [Akta dotyczące likwidacji Spółdzielni] 1957-1959 0
56/362/0/2.1/9 [Zarządzenia oraz instrukcje władz nadrzędnych] 1953-1956 0
56/362/0/2.1/10 [Akta prawno-organizacyjne: oświadczenie o celowości, postępowania sądu - wpisy do rejestru] 1953-1958 0
56/362/0/2.1/11 Sprawozdania jednostkowe oraz ze stanu organizacyjno-gospodarczego Spółdzielni Produkcyjnej za lata 1953-1956 1953-1956 0
56/362/0/2.1/12 Sprawozdania roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Spółdzielni Produkcyjnej za rok 1954 [1955] 0
56/362/0/2.1/13 Sprawozdania roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Spółdzielni Produkcyjnej za rok 1955 [1956] 0
56/362/0/2.1/14 Sprawozdania roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Spółdzielni Produkcyjnej za rok 1956 1957 0
56/362/0/2.1/15 [Sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej RSW "Jedność" w Lytczy (półroczne i roczne) za lata 1953-1956] 1953-1956 0
56/362/0/2.1/16 [Protokoły z Walnych Zgromadzeń Członków RSW "Jedność" w Lutczy za lata 1953-1957] 1953-1957 0
56/362/0/2.1/17 [Protokoły z posiedzeń Zarządu RSW "Jedność" w Lutczy w latach 1953-1956] 1953-1956 0
56/362/0/2.1/18 [Akta dotyczące gruntów Spółdzielni - zamiany gruntów, przejęcia resztówek, wykaz obszaru gruntów wniesionych i wydzielonych] 1953-1956 0
56/362/0/2.1/19 Rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny po przebudowie ustroju rolnego w 1955 1955 0
56/362/0/2.1/20 Deklaracje członkowskie 1953-1956 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 66 wpisów.