Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Bielsku-Białej

Sygnatura
13/199/0
Daty skrajne
1975-1989
Liczba serii
6
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
13/199/0/0/1 Dokumenty II-go Zjazdu Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych województwa bielskiego 1978 0
13/199/0/0/2 [Dokumenty III-go Zjazdu Delegatów RSP województwa bielskiego] 1980 0
13/199/0/0/3 [Dokumenty IV-go Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów RSP województwa bielskiego] 1981 0
13/199/0/0/4 [Dokumenty V-go Zjazdu Delegatów RSP województwa bielskiego] 1983 0
13/199/0/1/5 [Protokoły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie wraz z załącznikami: m.in. uchwały, analizy, program rozwoju RSP "Iskra" w Łodygowicach do 1980 r., program szkolenia] 1975 0
13/199/0/1/6 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie wraz z załącznikami: m.in. uchwały, sprawozdanie z działalności lustracyjnej za II półrocze 1975 r., plan pracy na I półrocze 1976 r.] 1976 0
13/199/0/1/7 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie wraz z załącznikami: m.in. uchwały, plan pracy na 1977 r., informacja o przebiegu akcji żniwno-omłotowej, ocena pracy organów samorządowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych] 1977 0
13/199/0/1/8 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie wraz z załącznikami: m.in. uchwały, plan pracy na 1978 r., informacja o działalności samorządowej, społeczno-wychowawczej i szkoleniowej w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych za 1977 r.] 1978 0
13/199/0/1/9 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie wraz z załącznikami: m.in. uchwały, informacja o strukturze zatrudnienia pracowników biura, plan pracy na 1979 r., stan inwentarza żywego w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, regulamin współzawodnictwa pomiędzy Rolniczymi Spółdzielniami Produkcyjnymi woj.bielskiego] 1979 0
13/199/0/1/10 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynie wraz z załącznikami: m.in. uchwały, plan zadań inwestycyjnych na 1980 r., ocena kadry fachowej zatrudnionej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, program rozwoju działalności socjalno-kulturalnej na lata 1981-1985] 1980-1980 0
13/199/0/1/11 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. uchwały, ocena zadań produkcyjnych ustalonych dla Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, plan pracy na 1981 r.]hhyhhhhhhhyyhhh 1981 0
13/199/0/1/12 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. uchwały, plan pracy na 1982 r., ocena działalności gospodarczo-finansowej powstałych w 1980 i 1981 r. RSP] 1982 0
13/199/0/1/13 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. analiza wypadków przy pracy w 1982 r., informacja o przygotowaniu do Walnych Zgromadzeń RSP] 1983 0
13/199/0/1/14 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. plan realizacji zadań wojewódzkiego programu oszczędnościowego i antyinflacyjnego w pionie RSP na lata 1984-1985, analiza wyników finansowych RSP woj. bielskiego za rok 1983, informacja dotycząca wyników współzawodnictwa międzyspółdzielczego RSP za rok 1983] 1984 0
13/199/0/1/15 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. uchwały, informacja z przeglądu i oceny kadry kierowniczej WZRSP i rolniczych spółdzielni produkcyjnych woj. bielskiego, sprawozdanie z realizacji planu dochodów i kosztów za I półrocze 1985 r.] 1985 0
13/199/0/1/16 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. informacja o aktualnym stanie gospodarki wodno-ściekowej RSP pod kątem ochrony środowiska] 1986 0
13/199/0/1/17 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. uchwały, plan pracy na 1987 r., realizacja planu gospodarczego za okres 01.01 - 30.06. 1987 r., program działania WZRSP w Bielsku-Białej na lata 1988-1991] 1987 0
13/199/0/1/18 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. uchwały, wyniki gospodarcze 1987 r. , analiza wyników produkcyjnych i finansowych produkcji drobiarskiej w 1987 r., informacja o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy RSP woj. bielskiego] 1988 0
13/199/0/1/19 [Protokoły posiedzeń Zarządu WZRSP w Bielsku-Białej wraz z załącznikami: m.in. działalność gospodarczo-finansowa RSP Skoczów, informacja ze zbiorczego zestawienia planów gospodarczych RSP oraz działań WZRSP wspierających i zabezpieczających realizację tych planów w 1989 r.] 1989 0
13/199/0/2/20 RSP-3b Zbiorcze sprawozdanie roczne ze stanu gospodarczo-finansowego rolniczych spółdzielni produkcyjnych za rok 1976 1977 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 43 wpisów.