Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Rzeszowie

Sygnatura
59/47/0
Daty skrajne
1945-1983
Liczba serii
16
Liczba skanów
31704
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
59/47/0/1.1/37 Zarządzenia i pisma okólne Departamentu 1951 87
59/47/0/1.1/65 Korespondencja Powiatowego Pełnomocnika Urzędu Kontroli prasy Publikacji i Widowisk w Łańcucie 1945-1946 350
59/47/0/1.1/66 Zarządzenia, instrukcje i pisma okólne Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk 1953-1965 65
59/47/0/1.1/67 Zarządzenia, instrukcje i pisma okólne Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk 1952 18
59/47/0/1.1/68 Zarządzenia, instrukcje i pisma okólne Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk 1951 21
59/47/0/1.1/75 Zarządzenia i pisma okólne Centralnego Biura Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 9
59/47/0/1.1/85 Organizacja Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk oraz jednostek podległych (WUKPPiW w Rzeszowie) 1966-1971 102
59/47/0/1.1/86 Instrukcje i pisma okólne Naczelnika WUKPPiW [Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk]w Rzeszowie 1971 61
59/47/0/1.2/50 Sprawozdanie z ogólnokrajowej narady w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w dniach 27 i 28 lutego 1959 rok 1959 36
59/47/0/1.2/71 Plany i sprawozdania roczne z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 1945-1964 452
59/47/0/1.2/87 Sprawozdawczość z działalności powiatowych pełnomocników GUKPPiW [Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk] 1970-1971 45
59/47/0/1.2/208 Informacja o działalności WUKPPiW [Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Rzeszowie] w Rzeszowie za I kwartał 1970 1970 19
59/47/0/1.2/209 Sprawozdanie z działalności WUKPPiW [Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Rzeszowie] w Rzeszowie za okres 16 XII 1970 - 15 XII 1971 1971 25
59/47/0/1.2/210 Sprawozdanie z działalności Urzędu za rok 1972 1972 33
59/47/0/1.2/211 Sprawozdania z działalności Delegatury za rok 1977 1977 26
59/47/0/1.2/212 Sprawozdanie z działalności Delegatury za rok 1978 1978 22
59/47/0/1.2/213 Sprawozdania z działalności Urzędu za rok 1979 1979 37
59/47/0/1.2/214 Informacje o działalności Urzędu 1983 27
59/47/0/1.4/32 Kontrola jednostek podległych lub nadzorowanych 1960-1963 30
59/47/0/1.4/70 Kontrole w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 1946-1968 143
Wyświetlanie 1 do 20 z 337 wpisów.