Akta wyborcze do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Śląskiego

Sygnatura
12/18/0
Daty skrajne
[1921] 1922-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
12/18/0/-/1 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Królewskiej Hucie. 1922 0
12/18/0/-/2 Akta różnych Kancelarii, m.in. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Katowicach. 1922 0
12/18/0/-/3 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 40 w Cieszynie. 1922 0
12/18/0/-/4 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 40 w Cieszynie. 1922 0
12/18/0/-/5 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Królewskiej Hucie. 1927-1928 0
12/18/0/-/6 Akta różnych Kancelarii, m.in. Okręgowej Komisji Wyborczej w Królewskiej Hucie. 1927-1928 0
12/18/0/-/7 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 39 w Katowicach. 1927-1928 0
12/18/0/-/8 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 40 w Cieszynie. 1927-1928 0
12/18/0/-/9 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 w Królewskiej Hucie. 1930 0
12/18/0/-/10 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 39 w Katowicach. Akta prezydialne. 1930 0
12/18/0/-/11 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 39 w Katowicach. Akta prezydialne. 1930 0
12/18/0/-/12 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 39 w Katowicach. 1930 0
12/18/0/-/13 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 39 w Katowicach. 1930 0
12/18/0/-/14 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 40 w Cieszynie. 1930 0
12/18/0/-/15 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 40 w Cieszynie. 1930 0
12/18/0/-/16 Zestawienie wyników glosowania, ogłoszenia o wyborach, afisze wyborcze, odezwy, Jednodniówka „Głos Kobiety Śląskiej” wyd. przez Zarząd Główny Związku Katolickich Towarzystw Polek na Śląsku 11 XI 1930 1930 0
12/18/0/-/17 Akta różnych Kancelarii, przeważnie Komisji Wyborczej nr 90 w Świętochłowicach 1935 0
12/18/0/-/18 Afisze wyborcze, obwieszenie o wyborach, podział na obwody, skład komisji, listy wyborcze kandydatów, zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 lipca 1935 o wyborach do Sejmu, „Gazeta Urzędowa Powiatu Katowickiego” nr 30 z 27 VII 1935 1935 0
12/18/0/-/19 Fragmenty akt różnych kancelarii. 1921-1922, 1928 0
12/18/0/-/20 Fragmenty akt różnych kancelarii m.in. generalnego komisarza wyborczego Romana Trzeciaka. 1930 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 24 wpisów.