Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach

Sygnatura
15/159/0
Daty skrajne
[1950] 1951-1958 [1960]
Liczba serii
28
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
15/159/0/1.1/1 Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej. Sprawozdanie z realizacji uchwał Biura Politycznego KC PZPR 1953 0
15/159/0/1.1/2 Zakłady Azotowe im. P. Findera w Chorzowie - Realizacja uchwał KC PZPR 1953 0
15/159/0/1.1/3 Dębicka Fabryka Chemiczna - Realizacja uchwał KC PZPR, sprawozdanie roczne 1953 0
15/159/0/1.1/4 Zakłady Przemysłu Azotowego Kędzierzyn - sprawozdanie roczne z realizacji uchwał KC PZPR 1953 0
15/159/0/1.1/5 Zakład Elektrod Węglowych 1-Maja w Raciborzu - sprawozdanie roczne, realizacja uchwał KC PZPR 1953 0
15/159/0/1.1/6 Zakłady Azotowe Tarnów - sprawozdanie roczne z realizacji uchwał KC PZPR 1953 0
15/159/0/1.1/7 Referaty na Konferencję Partyjno-Ekonomiczną 1954 0
15/159/0/1.1/8 Materiały z Konferencji Partyjno-Ekonomicznej Zakładów Elektrod Węglowych w Raciborzu 1954 0
15/159/0/1.1/9 Protokół Komisji Rządowej w sprawie oceny gotowości do eksploatacji Zakładów Przemysłu Azotowego "Kędzierzyn" 1954 0
15/159/0/1.1/10 Protokoły i notatki z narad odbytych w Centralnym Zarządzie Przemysłu Syntezy Chemicznej 1955-1958 0
15/159/0/1.1/11 Protokół II Konferencji Partyjno-Ekonomicznej w Zakładach Azotowych w Chorzowie 1955 0
15/159/0/1.1/12 Protokół z konferencji z udziałem członków Zarządu Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu 1955 0
15/159/0/1.1/13 Protokół z poszerzonego Plenum Rady Zakładowej przy Zakładach Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie 1955 0
15/159/0/1.1/14 Protokoły i sprawozdania z narad aktywu gospodarczego w zakresie wykorzystywania planów Zakładów Przemysłu Azotowego "Kędzierzyn" Zakład w Knurowie 1955 0
15/159/0/1.1/15 Narady sprawozdawcze w zakresie wykonania zadań planowych biur projektowych 1955 0
15/159/0/1.1/16 Narady sprawozdawcze w zakresie wykonania zadań planowych samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego 1955 0
15/159/0/1.1/17 Konferencja dyrekcyjna w Zakładach Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie 1958 0
15/159/0/1.2/18 Protokoły posiedzeń Branżowej Komisji Organizacyjnej przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Syntezy Chemicznej 1955-1956 0
15/159/0/1.2/19 Zarządzenia organizacyjne Centralnego Zarządu Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach 1951 0
15/159/0/1.2/20 Zarządzenia organizacyjne Centralnego Zarządu Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach 1952 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 977 wpisów.