Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku

Sygnatura
6/3/0
Daty skrajne
1918-1920
Liczba serii
23
Liczba skanów
50
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/3/0/1/1 Podział powiatów Prus Królewskich na gminy polskie. Opracowane podług "Gemeindelexikon" z r. 1905 i 1910. Tom I 1918-1920 0
6/3/0/1/2 [Układy polsko-niemieckie w sprawie przejęcia Pomorza przez władze polskie i unormowania spraw urzędniczych] 1919-1920 50
6/3/0/1/3a [Obsada imienna urzędników w parafii Brzeźno pow. Człuchów oraz w pow. Grudziądz i Tczew] 1919 0
6/3/0/1/3b [Spisy urzędników polskich i niemieckich zatrudnionych w urzędach administracji państwowej w woj. pomorskim] 1919-1920 0
6/3/0/1/3 Różne 1919 0
6/3/0/1/4 [Prośby o zatrudnienie, sprawy organizacyjne Podkomisariatu] 1919 0
6/3/0/1/5a [Podręcznik nazw miejscowości w woj. pomorskim, korespondencja dot. kwerendy - dot. prac przygotowawczych nad drukiem] 1919-1920 0
6/3/0/1/5 [Prośby o interwencje w procesach politycznych i innych] 1919 0
6/3/0/1/6 [Podania o posady] 1919 0
6/3/0/1/7a [Zatrudnienie Stanisława Pukasiewicza] 1920 0
6/3/0/1/7 [Podania o posady i świadectwa w języku niemieckim] 1919 0
6/3/0/1/8 Spisy kandydatów na stanowiska urzędnicze 1919 0
6/3/0/1/9 [Sprawy prasowe, informacje do prasy, odezwy, program pracy dla Wydziału Prasowego] 1919 0
6/3/0/1/10 [Sprawy gospodarcze] 1919 0
6/3/0/1/11 [Wywozy] 1919 0
6/3/0/1/12 [Grenzschutz] 1919 0
6/3/0/1/13 [Korespondencja z nadprezydentem Prowincji Prus Zachodnich] 1919-1920 0
6/3/0/1/14 Sprawy aprowizacyjne [wywóz żywności do Gdańska i Niemiec] 1919-1920 0
6/3/0/1/15 [Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu - korespondencja, obwieszczenia, pisma okólne, informacje] 1919-1920 0
6/3/0/1/16 [Miscellanea] 1919 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 116 wpisów.