Centrala Przesiedleńcza w Gdańsku-Potulicach

Sygnatura
6/97/0
Daty skrajne
1939-1943
Liczba serii
11
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/97/0/1/1 [Sprawy organizacyjne] 1940-1942 0
6/97/0/1/2 Sprawy personalne funkcjonariuszy Centrali Przesiedleńczej 1939-1942 0
6/97/0/1/3 [Organizacja władz w okręgu Gdańsk – Prusy Zachodnie i ich współpraca] 1939-1942 0
6/97/0/1/4 S.D. Leitabschnitt Danzig [Gdańsk] Sonderreferat Gotenhafen [Gdynia] 1940-1943 0
6/97/0/1/5 Referent für den Polizei-Sondereinsatz 1940-1942 0
6/97/0/1/6 [Korespondencja z kierownikiem Centrali Venedigerem] 1942 0
6/97/0/1/7 Erlasse des Chefes der Sipo u.d. S.D. 1940-1941 0
6/97/0/1/8 [Narady w sprawie zorganizowania akcji osiedleńczej i wysiedleńczej] 1940-1941 0
6/97/0/1/9 [Narady komendantów obozów] 1940-1941 0
6/97/0/2/10 [Ewakuacja, sprawy organizacyjne] 1940-1942 0
6/97/0/2/11 [Karty kontrolne wyjazdów samochodem na narady oraz w sprawach badania przesiedleńców przed ewakuacją i w sprawach ewakuacji] 1941-1943 0
6/97/0/2/12 [Sprawozdania tygodniowe z akcji ewakuacyjnej] 1941 0
6/97/0/2/13 [Organizacja transportów dla wysiedleńców i przesiedleńców] 1939-1942 0
6/97/0/2/14 [Ewakuacja do Generalnej Gubernii – sprawy ogólne] 1940-1942 0
6/97/0/2/15 [Ewakuacja do Generalnej Gubernii – sprawy szczegółowe] 1940-1943 0
6/97/0/2/16 [Ewakuacja w roku 1940] 1940 0
6/97/0/2/17 [Ewakuacja do Generalnej Guberni – maj 1940] 1940 0
6/97/0/2/18 [Ewakuacja do Generalnej Guberni – maj 1940] 1940 0
6/97/0/2/19 Ewakuacja wrzesień i październik 1940] 1940 0
6/97/0/2/20 [Ewakuacja do Generalnej Guberni] 1940 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 216 wpisów.