Kolekcja Muzeum w Bydgoszczy

Sygnatura
6/2446/0
Daty skrajne
1834-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0