Cech rzeźników i wędliniarzy w Bydgoszczy

Sygnatura
6/676/0
Daty skrajne
1774-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/676/0/-/1 Einnahme und Ausgabebuch 1905-1939 0
6/676/0/-/2 Satut der Fleischer - Innung in der Stadt Bromberg vom 31 Juli 1852 1852-1854 0
6/676/0/-/3 [Zarządznie prezydenta Rejencji Bydgoskiej z 7 VI 1990 w sprawie sprzedaży przec cech majątku zaliczonego do zabytków kultury] 1900-1900 0
6/676/0/-/4 Meister - Buch 1777-1792 0
6/676/0/-/5 [Księga protokołów przyjęć w poczt majstrów, wyzwolin na czeladników w zawodzie rzeźnickim, przekazanie mięsa do targowicy] 1797-1817 0
6/676/0/-/6 Protokoll - Buch der Fleischer - Innung zu Bromberg 1822-1859 0
6/676/0/-/7 Auflage - Buch der Bromberg - Fleischergesellen 1849-1884 0
6/676/0/-/8 Ksiązka wpisowa uczniów Cechu Rzeźnicko-Wędlinarskiego w Bydgoszczy 1930-1941 0
6/676/0/-/9 [Imienny spis członków Cechu Wędliniarskiego w Bydgoszczy] 1945-1945 0
6/676/0/-/10 Protokoll - Buch der Fleischer - Innung zu Bromberg 1860-1872 0
6/676/0/-/11 Protokoll - Buch [der] Bromberger Fleischer - Innung 1884-1903 0
6/676/0/-/12 Protokoll - Buch der Bromberger Fleischer - Innung 1903-1941 0
6/676/0/-/13 Quartel - Buch [Księga dochodu i rozchodu Cechu Rzeźników w Bydgoszczy] 1777-1801 0
6/676/0/-/14 Quartel - Buch [Księga dochodu i rozchodu Cechu Rzeźników w Bydgoszczy] 1802-1853 0
6/676/0/-/15 [Księga dochodu i rozchodu Cechu Rzeźników w Bydgoszczy] 1851-1884 0
6/676/0/-/16 Reines - Kassen - Buch der Bromberger Fleischer Innung [Księga dochodu i rozchodu Cechu Rzeźników w Bydgoszczy] 1895-1938 0
6/676/0/-/17 Gegenkassenbuch des Schriftführes der Fleischerinnung Schleusenau [kasa cechowa] 1918-1935 0
6/676/0/-/18 [Księga poboru składek do kasy pogrzebowej przy Cechu Rzeźników w Bydgoszczy] 1935-1939 0
6/676/0/-/19 [Księga poboru składek członkowskich] 1900-1909 0
6/676/0/-/20 Księga opłat członkowskich 1923-1936 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 29 wpisów.