Archiwum Ponińskich z Kościelca, pow. Inowrocław

Sygnatura
6/817/0
Daty skrajne
1617-1939 [1945]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/817/0/-/1 Zygmunt III, król polski nadaje Janowi Marcinkiewiczowi przywilej na Wójtostwie Drywiańskim 1617 0
6/817/0/-/2 List do Podczaszego Trembowelskiego od brata Hieronima Ponińskiego z prośbą o protekcję 1686 0
6/817/0/-/3 Król Stanisław August Poniatowski, przyznaje Adamowi Ponińskiemu, staroście ostrskiemu w dowód uznania za jego zasługi expensy 1000 czerwonych złotych, co odnotowane zostało w protokole "Sekretnej Senatu Rady" 1765 0
6/817/0/-/4 Konwencja dotycząca Starostwa Babimojskiego zawarta pomiędzy Adamem Ponińskim, kuchnistrzem koronnym a Karolem Ernestem księciem kurlandzkim 1771 0
6/817/0/-/5 Kwit obligacyjny na sumę 350 polskich złotych na rzecz kościoła w Babimoście 1774 0
6/817/0/-/6 Wezwanie Marcina Matusiewicza, kasztelana brzeskiego, aby w sprawie Matusiewicze i kredytorzy, stawił się w Warszawie przed Sądem Komisji Sejmowej dnia 20 kwietnia 1774 r. 1774 0
6/817/0/-/7 Zobowiązanie na kwotę 500 czerwonych polskich złotych, księcia Adama Ponińskiego na rzecz Antoniego Mieczkowskiego 1778 0
6/817/0/-/8 Rewrs księcia Adama Ponińskiego na kupno dóbr Służewiec od L:eona z Mieroszewic Gąsiorowskiego 1778 0
6/817/0/-/9 List donoszący Komisji Skarbowej o wyszłym przywileju iuris communicativi na wieś Małe Łany za Najjaśniejszego Augusta II na osobę urodzonej Urszuli z Potockich Wielopolskiej, ażeby in virtute tego przywileju po śmierci urodzonego Hieronima Wielopolskiego, starosty krakowskiego, mężą jej, urodzonej małżonce jego pozostałej wdowie in possesionem podana była 1779 0
6/817/0/-/10 List donoszący Komisji Skarbowej o wyszłym przywileju iuris communicativi na wieś Małoszyce za Najjaśniejszego Augusta III na osobę urodzonej Urszuli z Potockich Wielopolskiej, ażeby in virtute tego przywileju po śmierci urodzonego Hieronima Wielopolskiego, starosty krakowskiego, mężą jej, urodzonej małżonce jego pozostałej wdowie in possesionem podana była 1779 0
6/817/0/-/11 Kontrakt na roczna dzierżawę wójtoistwa Bródno między ksi.ęciem Adamem Ponińskim, Podskarbim Wielkim Koronnym, Kawalerem Maltańskim, odznaczonym ordewrami Orła Białego,Świętego Stanisława i Wielkiego Krzyża Maltańskiego, a Janem Krystyanem Leymanem Majorem w Milicji Skarbowej 1780 0
6/817/0/-/12 List donoszący Komisji Skarbowej o wyszłym konsensie ad cedendum i o uczynionej cesji wójtostwa we wsi Ronsko do starostwa krasnostawskiego należącej na fundamnecie konstytucji 1780 przez urodzonego Kazimierza Krasińskiego, oboźnego wielkokoronnego do podania in possessionem hr. Antoniemu Stamierowskiemu, sędzicowi ziemskiemu chełmskiemu 1782 0
6/817/0/-/13 List z Warszawy 1781 0
6/817/0/-/14 List z Warszawy 1782 0
6/817/0/-/15 Akta kupna-sprzedaży, zawarty między Adamem Ponińskim, Podskarbim Wielkim Koronnym, który sprzedaje dobra Kobylnia i Zalcza a Filipem Sztetnerem, kapitanem Gwardii Pieszej Koronnej, który je kupuje za sumę 200000 złotych polskich 1783 0
6/817/0/-/16 Kontrakt kupna-sprzedaży dóbr Babuszki, leżących w województwie kijowskim, powqiecie żytomierskim zawarty między Kalikstem Poniońskim, Geberałem Majorem Wielkokoronnym, sprzedającym, a Wincentym Modzelewskim, rotmistrzem, Kawalerem Orderu Krzyża Maltańskiego, kupującym za 7000 złotych polskich czerwonych 1785 0
6/817/0/-/17 Asygnacja Adama Ponińskiego na rzecz kahału Czudnowskiego w kwocie 4881 złotych polskich 1786 0
6/817/0/-/18 Komisja Skarbu Koronnego daje atest księdzu Maciejowi Radońskiemu, który w jej imienu załatawiał sprawy w sądzie 1787 0
6/817/0/-/19 List księcia Adama Ponińskiego do Ozarowskiego, Pisarza Wielkiego Koronnego w sprawie spoptkania się w pałacu Pod Blachą celem omówienia różnych spraw 1768-1775 0
6/817/0/-/20 Pismo Ministra Wojny Księcia Józefa Poniatowskiego do króla z prośbą o urlopowanie na okres trzech miesięcy, Józefa Ponińskiego, kapitana w Pułku XIII Piechoty 1810 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 25 wpisów.