Zarząd Miejski w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz

Sygnatura
6/909/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
4
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/909/0/1/1 Przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki 1945-1950 0
6/909/0/1/2 Sprawy organizacyjne [zarządzenia wewnętrzne, statuty organizacyjne Zarządu Miejskiego, przepisy biurowe, wykazy akt] 1945-1950 0
6/909/0/1/3 Sprawy organizacyjne [protokół lustracji Zarządu Miejskiego w Solcu, instrukcja kancelaryjna, podział czynności, Statut Miejscowy dot. Przymusowej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim] 1945-1948 0
6/909/0/1/4 Sprawy organizacyjne [wykaz nazw ulic w Solcu Kuj., zmiana nazw ulic, wykaz ławników, sprawozdanie z ustalenia programu obchodu 4 - rocznicy oswobodzenia miasta] 1945-1949 0
6/909/0/1/5 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminy [wykazy zatrudnionych pracowników, plany etatów, protokoły zdawczo-odbiorcze referatów] 1945-1949 0
6/909/0/1/6 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminy [wykaz imienny i arkusze personalne radnych] 1945-1950 0
6/909/0/1/7 Wykaz imienny członków Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego w Solcu Kujawskim 1945-1948 0
6/909/0/1/8 Protokoły szkoleń pracowników Zarządu Miejskiego w Solcu Kujawskim 1945-1948 0
6/909/0/1/9 Protokólarz posiedzeń Zarządu Miejskiego w Solcu Kujawskim 20 stycznia 1947 - 24 września 1948 1947-1948 0
6/909/0/1/10 Protokólarz posiedzeń Zarządu Miejskiego w Solcu Kujawskim 27 września 1948 - 31 maja 1950 1948-1950 0
6/909/0/1/11 Kontrola wewnętrzna i nadzór [protokoły kontroli, zarządzenia polustracyjne] 1945-1950 0
6/909/0/1/12 Majątek gminy i długi [wykaz nieruchomości porzuconych i opuszczonych wg ulic] 1945 0
6/909/0/1/13 Majątek gminy i długi [likwidacja Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Solca Kujawskiego] 1945-1950 0
6/909/0/1/14 Majątek gminy i długi [opisy nieruchomości opuszczonych] 1946 0
6/909/0/1/15 Majątek gminy i długi [państwowe plany inwestycyjne, sprawa zwiększenia dochodów miasta, plan gospodarczy m. Solca na 1949 r. 1946-1950 0
6/909/0/1/16 Majątek gminy i długi [polisy ubezpieczeniowe i umowy dzierżawne z repatriantami na czas nieokreślony] 1946-1950 0
6/909/0/1/17 Majątek gminy i długi [plan 6-letni Zarządu Miejskiego w Solcu na lata 1950-1955] 1949-1950 0
6/909/0/1/18 Przedsiębiorstwa gminne [umowy zbiorowe w zakresie układu pracy, taryfy opłat] 1948-1950 0
6/909/0/1/19 Przedsiębiorstwa gminne [las miejski - oszacowanie szkód wojennych, włączenie półenklawy gruntów nieleśnych z b. majątku Rudy do lasów miejskich, sprawozdawczość] 1945-1949 0
6/909/0/1/20 Przedsiębiorstwa gminne [Rzeźnia Miejska - sprawozdawczość, regulaminy opłat] 1945-1950 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 89 wpisów.