Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Bydgoszczy

Sygnatura
6/1422/0
Daty skrajne
[1938] 1950-1972
Liczba serii
5
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/1422/0/1/1 Protokoły z narad i odpraw komendantów miejskich i powiat. SP, organizowanych przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej 1959-1968 0
6/1422/0/1/2 Protokoły z narad i odpraw organizowanych przez KWSP i WRN 1963-1967 0
6/1422/0/1/3 Organizacja wewnętrzna i zakres działania WKSP oraz podległych jednostek. Uchwały WRN i zarządzenia wewnętrzne WKSP 1958-1971 0
6/1422/0/1/4 Uchwały, zarządzenia i oceny Prezydium WRN w sprawach pożarowych 1953-1963 0
6/1422/0/1/5 Uchwały, zarządzenia i oceny Prezydium WRN w sprawach pożarowych 1960-1970 0
6/1422/0/1/6 Materiały sprawozdawcze II i III Zjazdu Okręgowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bydgoszczy, Informacje o działaniu WKSP 1962-1966 0
6/1422/0/1/7 Rozkazy, zarządzenia, instrukcje WKSP 1958-1959 0
6/1422/0/1/8 Roczne plany pracy WKSP oraz sprawozdania z ich realizacji za lata 1954 - 1961 1954-1961 0
6/1422/0/1/9 Roczne plany pracy WKSP oraz sprawozdania z ich realizacji za lata 1959-1961 1959-1961 0
6/1422/0/1/10 Roczne plany pracy WKSP oraz sprawozdania z ich realizacji za lata 1962-1971 1962-1971 0
6/1422/0/1/11 Dokumentacja biurowa, rzeczowe podziały akt WKSP i komend terenowych (zarządzenia) 1950-1966 0
6/1422/0/1/12 Kontrole zewnętrzne w WKSP oraz kontrole komend miejskich i powiatowych SP dokonane przez WKSP 1961-1969 0
6/1422/0/1/13 Kontrole komend miejskich i powiatowych SP dokonane przez WKSP 1965-1968 0
6/1422/0/1/14 Kontrole podległych jednostek - protokoły z kontroli komend terenowych SP i zarządzenia pokontrolne 1964-1970 0
6/1422/0/1/15 Kontrole podległych jednostek - protokoły z kontroli komend terenowych SP i zarządzenia pokontrolne (sprawy kadrowe) 1964-1970 0
6/1422/0/1/16 Protokoły WKSP z kontroli podległych jednostek (sprawy kadrowe) 1969-1972 0
6/1422/0/1/17 Sprawozdania opisowe WKSP w zakresie spraw organizacyjnych 1963-1968 0
6/1422/0/1/18 Sprawozdania roczne kwerend powiatowych i miejskich z prac organizacyjnych 1966-1969 0
6/1422/0/1/19 Sprawozdania WKSP i Prezydium WRN z przebiegu realizacji Uchwały nr 349 Rady Ministrów w sprawie podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego - sprawozdanie zbiorcze oraz sprawozdania w układzie branżowym 1963-1963 0
6/1422/0/1/83 Sprawozdania z działalności WKSP w Bydgoszczy 1953-1953 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 85 wpisów.