Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Bydgoszczy

Sygnatura
6/1885/0
Daty skrajne
1945-1948
Liczba serii
60
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/1885/0/1/001 Konferencje sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Wojewódzkiego PPR w Bydgoszczy z 1945 1945-1945 0
6/1885/0/1/002 III Konferencja sprawozdawczo-wyborcza KW PPR w Bydgoszczy w dniach 5-6 V 1946r. 1946-1946 0
6/1885/0/1/003 IV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza KW PPR w Bydgoszczy - 10-11 V 1947r. 1947-1947 0
6/1885/0/1/004 Imienna lista delegatów Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej na Kongres Zjednoczeniowy Polskiego Ruchu Robotniczego 1948-1948 0
6/1885/0/1/005 Delegaci na I Zjazd PPR - zbiorcze ankiety statystyczne o delegatach, ankiety personalne delegatów 1945-1945 0
6/1885/0/1/006 Delegaci na I Zjazd PPR - mandaty 1945-1945 0
6/1885/0/2/007 Protokoły posiedzeń plenarnych KW PPR z lat 1947-1948 1947-1948 0
6/1885/0/3/008 Protokoły z posiedzeń egzekutywy KW w latach 1945-1946 1945-1946 0
6/1885/0/3/009 Protokoły z posiedzeń egzekutywy KW w latach 1947-1948 1947-1948 0
6/1885/0/4.1/010 Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC, instrukcje, zarządzenia, pisma okólne, komunikaty KC, rezolucje sekretariatu i rezolucje z narad w KC, materiały informacyjne 1944-1945 0
6/1885/0/4.1/011 Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC, instrukcje, zarządzenia, okólniki, komunikaty KC, rezolucje Sekretariatu i rezolucje z narad w KC, materiały informacyjne. 1946-1946 0
6/1885/0/4.1/012 Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC, instrukcje, zarządzenia, okólniki, komunikaty KC, rezolucje Sekretariatu i materiały informacyjne. 1947-1947 0
6/1885/0/4.1/013 Instrukcje i okólniki KC PPR 1947-1947 0
6/1885/0/4.1/014 Protokóły posiedzeń Sekretariatu KC, instrukcje, zarządzenia, okólniki i materiały informacyjne KC. 1948-1948 0
6/1885/0/4.2/015 Okólniki, zarządzenia, instrukcje oraz opracowania propagandowe KW PPR 1945-1945 0
6/1885/0/4.2/016 Okólniki oraz pisma okólne i instrukcje KW PPR 1946-1946 0
6/1885/0/4.2/017 Pisma okólne, zarządzenia i instrukcje KW PPR 1947-1947 0
6/1885/0/4.2/018 Okólniki, pisma okólne, zarządzenia i instrukcje KW PPR 1948-1948 0
6/1885/0/4.3/019 Protokoły z posiedzenia Sekretariatu KW PPR poświęconego przeglądowi składów personalnych i wyników pracy trójek z terenu województwa - 9.10.1948r. 1948-1948 0
6/1885/0/4.4/020 Akta z działalności Pełnomocnika Rządu przy II Froncie Białoruskim Antoniego Alstera za 1945r. 1945-1945 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 133 wpisów.