Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Gniewie/Tczewie

Sygnatura
6/2902/0
Daty skrajne
1920-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/2902/0/-/1 Wykazy znaków rozpoznawczych obowiązujących Straż Graniczną 1928-1931 0
6/2902/0/-/2 Sprawy policyjne (prośby o urlop, przeniesienia, sprawy finansowe) 1920-1928,1931-1932,1938 0
6/2902/0/-/3 Listy gończe 1919-1920 0
6/2902/0/-/4 Sprawy karne, sprawy graniczne, materiały dotyczące spraw personalnych Policji Państwowej 1921 0
6/2902/0/-/5 Obserwacje osób politycznie podejrzanych, zarządzenia dotyczące zwalczania nielegalnego przewozu przesyłek listowych i gazet 1932 0
6/2902/0/-/6 Wywiady i informacje, szkolenie policjantów, demonstracje bezrobotnych, optanci, sprawy komunistyczne, obserwacje 1923 0
6/2902/0/-/7 Wykazy przestępstw politycznych 1923-1924,1926-1929 0
6/2902/0/-/8 Poszukiwania, listy gończe, inwigilacje 1920 0
6/2902/0/-/9 Poszukiwani osób politycznia podejrzanych, sprawy policyjne, stronnictwa polityczne, sprawy komunistyczne 1922 0
6/2902/0/-/10 Protokół z kontroli Ekspozytury Policji Politycznej w Tczewie oraz sprawozdania z dochodzenia przeciwko Janowi Rzepnickiemu za nielegalne przekroczenie granicy 1921,1925-1928,1935,1937 0
6/2902/0/-/11 Pisma dt. spraw personalnych (uzyskanie urlopu zdrowotnego i wypoczynkowego, przeniesienia) 1929 0
6/2902/0/-/12 Spis towarzystw istniejących w powiecie Gniew, inwigilacje, meldunki sytuacyjne dt. ruchu zawodowego i politycznego mniejszości narodowych, sprawy komunistyczne. 1924 0
6/2902/0/-/13 Zarządzenia i okólniki w sprawach administracyjno-gospodarczych 1921-1922,1924,1930-1931 0
6/2902/0/-/14 Zarządzenia policyjne na wypadek strajku, poszukiwania, sprawy policyjne, sprawy komunistyczne, meldunki sytuacyjne z ruchu zawodowego i społecznego 1923 0
6/2902/0/-/15 Zarządzenia ochronne dotyczące strajków, 1 maja, Sprawy MOB 1924 0
6/2902/0/-/16 Zarządzenia administracyjne dotyczące wykonywania służby przez PP 1925 0
6/2902/0/-/17 Zarządzenia i okólniki dotyczace spraw różnych 1920-1930,1932 0
6/2902/0/-/18 Zarządzenia policyjne typu administracyjnego 1930-1931 0
6/2902/0/-/19 Zarządzenia policyjne dotyczące zbierania wiadomości o agitacji niemieckiej, strajkach i stowarzyszeniach politycznych 1931 0
6/2902/0/-/20 Sprawozdania miesięczne Komendy Powiatowej Policji Państwowej Tczewie z ruchu zawodowego, spoóecznego i politycznego 1924-1925 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 110 wpisów.