Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Chełmie

Sygnatura
36/494/0
Daty skrajne
1962-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
36/494/0/-/1 Rejestr przedsiębiorstwa [- odpisy rejestru przedsiębiorstw państwowych, decyzje, zaświadczenia, wnioski o dokonanie zmian w rejestrze] 1962, 1965-1966, 1969-1972, 1974-[1975] 0
36/494/0/-/2 Protokół z rewizji finansowo-księgowej 1964 0
36/494/0/-/3 Plan techniczno-ekonomiczny [na 1974 rok] 1973-1974 0
36/494/0/-/4 Plan techniczno-ekonomiczny [na 1975 rok] 1974 0
36/494/0/-/5 [Plany przerobu oraz funduszu płac na 1974 rok, sprawozdania z ich wykonania oraz analiza ekonomiczna z rocznej działalności za 1974 rok] 1974-[1975] 0
36/494/0/-/6 [Informacja oraz analizy z rocznej działalności MZBM w Chełmie za 1972 rok] bez daty 0
36/494/0/-/7 [Analiza rocznej działalności MZBM w Chełmie za 1973 rok] bez daty 0
36/494/0/-/8 [Informacja MZBM w Chełmie z wykonania programu poprawy warunków pracy i socjalno-bytowych w latach 1971-1974] bez daty 0
36/494/0/-/9 Skrócone sprawozdania finansowe [za lata 1962-1966] 1963-1966 0
36/494/0/-/10 Sprawozdania statystyczne z wypadków przy pracy [za lata 1971-1974] 1971-1974[1975] 0
36/494/0/-/11 Sprawozdawczość GUS [z wykonania zadań gospodarczych i funduszu płac, z wykonania planu usług dla ludności oraz o stanie zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej za 1974 rok] 1974-[1975] 0
36/494/0/-/12 Plany inwestycji i kapitalnych remontów [na lata 1970-1971 oraz informacje z ich realizacji za 1970 rok] 1970-1971 0
36/494/0/-/13 Rozliczanie zużycia materiałów [- instrukcja ramowa w sprawie rozliczania zużycia materiałów Ministerstwa Gospodarki Komunalnej] 1964 0
36/494/0/-/14 [Program usprawnienia gospodarki materiałowej - wytyczne Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie dotyczące opracowania programu] 1972 0
36/494/0/-/15 [Program usprawnienia gospodarki materiałowej - wytyczne Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie dotyczące opracowania oraz program usprawnienia gospodarki materiałowej MZBM w Chełmie na lata 1973-1975] 1973 0
36/494/0/-/16 Analizy z gospodarki materiałowej MZBM [w Chełmie za 1974 rok] 1974-1975 0
36/494/0/-/17 Blok zabudowy nr I dokumentacja terenowo-prawna, [plac] Konstytucji, ulice Kopernika, Krzywa, Fornalskiej [- protokół typowania robót w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, zabezpieczającego; decyzje w sprawie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, spowodowanego uchybieniami w utrzymaniu obiektu budowlanego lub lokalu, protokoły kontroli budynków] 1967-1971 0
36/494/0/-/18 Blok zabudowy nr II dokumentacja terenowo-prawna, ulice Lubelska, Uściługska, Przechodnia [- protokół typowania robót w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, zabezpieczającego; decyzje w sprawie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, spowodowanego uchybieniami w utrzymaniu obiektu budowlanego lub lokalu, protokoły kontroli budynków] 1968-1972 0
36/494/0/-/19 Blok zabudowy nr IIA dokumentacja terenowo-prawna, ulice Lubelska, ZWM [- decyzja w sprawie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, spowodowanego uchybieniami w utrzymaniu obiektu budowlanego lub lokalu, protokoły kontroli budynków] 1967-1969, 1971 0
36/494/0/-/20 Blok zabudowy nr IV dokumentacja terenowo-prawna, ulice Lubelska, Przechodnia, Uściługska, Lwowska [- wykazy wywłaszczeniowe działek zgłoszonych do wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa, opinie, rejestry szacunkowe, protokół typowania robót w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, zabezpieczającego, decyzja w sprawie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, spowodowanego uchybieniami w utrzymaniu obiektu budowlanego lub lokalu, protokoły kontroli budynków] 1966-1972 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 32 wpisów.