Publiczne Liceum Rolniczo-Hodowlane I-go stopnia w Okszowie

Sygnatura
36/500/0
Daty skrajne
[1947]1948-1952
Liczba serii
2
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
36/500/0/1/1 Księga protokołów zebrań Rady Pedagogicznej [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia] w Okszowie 1949-1951 0
36/500/0/1/2 Preliminarz budżetowy internatu część 22 dział 3 rozdział 53 1952 0
36/500/0/2/3 Katalog okresowy klasy I, rok szkolny 1947/1948 [Państwowego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Okszowie] [1947]-1948 0
36/500/0/2/4 Katalog główny klasy II, rok szkolny 1948/1949 Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie 1948-1949 0
36/500/0/2/5 Katalog główny klasy I, rok szkolny 1948/1949 Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie 1948-1949 0
36/500/0/2/6 Katalog główny klasy I, rok szkolny 1949/1950 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1949-1950 0
36/500/0/2/7 Katalog okresowy klasy I, rok szkolny 1949/1950 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1949-1950 0
36/500/0/2/8 Katalog główny klasy II, rok szkolny 1949/1950 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1949-1950 0
36/500/0/2/9 Katalog okresowy klasy II, rok szkolny 1949/1950 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1949-1950 0
36/500/0/2/10 Katalog główny klasy III, rok szkolny 1949/1950 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1950 0
36/500/0/2/11 Katalog okresowy klasy III, rok szkolny 1949/1950 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1949-1950 0
36/500/0/2/12 Katalog główny klasy I, rok szkolny 1950/1951 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1951 0
36/500/0/2/13 Katalog okresowy klasy I, rok szkolny 1950/1951 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1950-1951 0
36/500/0/2/14 Katalog główny klasy II, rok szkolny 1950/1951 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1951 0
36/500/0/2/15 Katalog okresowy klasy II, rok szkolny 1950/1951 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1950-1951 0
36/500/0/2/16 Katalog główny klasy III, rok szkolny 1950/1951 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1951 0
36/500/0/2/17 Katalog okresowy klasy III, rok szkolny 1950/1951 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1950-1951 0
36/500/0/2/18 Katalog klasyfikacyjny okresowy, półroczny i roczny klasy II, rok szkolny 1951/1952 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1951-1952 0
36/500/0/2/19 Katalog klasyfikacyjny okresowy, półroczny i roczny klasy III, rok szkolny 1951/1952 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie] 1951-1952 0
36/500/0/2/20 Protokoły egzaminu dojrzałości [oraz świadectwa dojrzałości Państwowego Liceum Hodowlanego w Okszowie] za rok szkolny 1951/1952 1952 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 20 wpisów.