Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Głogówku

Sygnatura
45/91/0
Daty skrajne
1903-1943
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
45/91/0/-/1 [Statut Banku Ludowego w Koźlu] 1903-1903 0
45/91/0/-/2 [Rejestracja i zmiany statutowe Banku w rejestrze sądowym] 1931-1939 0
45/91/0/-/3 [Rejestracja członków Banku w Sądzie Obwodowym w Głogówku] 1931-1939 0
45/91/0/-/4 [Rada Nadzorcza Banku Ludowego w Głogówku - korespondencja, sprawozdania rewizora] 1931-1938 0
45/91/0/-/5 [Walne zebrania Banku Ludowego w Głogówku] 1937-1939 0
45/91/0/-/6 [Sprawozdania Zarządu Banku Ludowego w Głogówku] 1933-1938 0
45/91/0/-/7 [Sprawozdanie finansowe miesięczne i roczne] 1931-1931 0
45/91/0/-/8 [Sprawozdanie finansowe miesięczne i roczne za 1932 rok] 1932-1933 0
45/91/0/-/9 [Sprawozdanie finansowe miesięczne i roczne za 1933 rok] 1933-1933 0
45/91/0/-/10 [Sprawozdanie finansowe - bilans 1934 rok] 1934-1935 0
45/91/0/-/11 [Sprawozdanie finansowe - bilans 1935 rok] 1935-1935 0
45/91/0/-/12 [Sprawozdanie finansowe - bilans 1936 rok] 1936-1936 0
45/91/0/-/13 [Sprawozdanie finansowe - bilans 1937 rok] 1937-1938 0
45/91/0/-/14 [Sprawozdanie finansowe - bilans 1938 rok wyciągi rachunków, kontrola udziałów] 1938-1939 0
45/91/0/-/15 [Sprawozdanie finansowe - bilans 1939 rok wyciągi rachunków] 1939-1939 0
45/91/0/-/16 [Korespondencja i sprawozdania z kontroli i rewizji Banku] 1932-1939 0
45/91/0/-/17 [Statut i okólniki Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech] tom I 1935-1937 0
45/91/0/-/18 [Okólniki Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech] tom II 1938-1939 0
45/91/0/-/19 [Sejmik Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech we Wrocławiu dane statystyczne, instytucji bankowych w Niemczech, spółdzielni rolniczo-handlowych, instytucji kredytowych w Niemczech] 1934-1938 0
45/91/0/-/20 [Korespondencja pomiędzy Filią Banku Ludowego w Głogówku a Bankiem Ludowym w Koźlu] 1926-1930 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 67 wpisów.