Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Miastku

Sygnatura
65/333/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
8
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/333/0/1/1 Repatriacja Niemców - wykazy imienne. Protokoły z kontroli Powiatowego Oddziału 1948-1950 0
65/333/0/1/2 Sprawozdania z działalności Powiatowego Oddziału 1946-1948 0
65/333/0/1/3 Ruch ludności, akcja przesiedleńcza - sprawozdania 1949-1949 0
65/333/0/1/4 Sprawozdania referatów: Ogólnego, Przesiedleńczego i Transportowego 1950-1950 0
65/333/0/2/25 Odpisy wydanych orzeczeń odszkodowawczych 1947-1948 0
65/333/0/2/26 Zaświadczenia repatriacyjne 1946-1946 0
65/333/0/2/27 Rejestr wydanych zaświadczeń repatriacyjnych 1946-1947 0
65/333/0/3/11 Osadnictwo - sprawozdania ilościowe 1945-1947 0
65/333/0/3/12 Odpisy ksiąg meldunkowych za czas od 1 I do 31 VII 1947 1947-1947 0
65/333/0/4/5 Księga inspekcji i wizytacji 1946-1948 0
65/333/0/4/6 Akcja osadnicza i przesiedleńcza - korespondencja 1949-1949 0
65/333/0/4/7 Osadnictwo - korespondencja 1950-1950 0
65/333/0/4/8 Ewidencja repatriowanych Niemców z terenu powiatu 1949-1950 0
65/333/0/4/9 Repatriacja ludności niemieckiej - wykazy imienne 1949-1950 0
65/333/0/5/13 Protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego 1948-1948 0
65/333/0/5/14 Ruch ludności - sprawozdania liczbowe 1947-1947 0
65/333/0/5/15 Akcja uwłaszczeniowa - sprawozdania liczbowe 1947-1948 0
65/333/0/5/16 Akcja uwłaszczeniowa - sprawozdania liczbowe 1948-1948 0
65/333/0/5/17 Komisja Wnioskowa - sprawozdania z działalności 1946-1947 0
65/333/0/5/18 Wykazy osadników rolnych z podaniem wielkości gospodarstwa 1945-1945 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 33 wpisów.