Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Szczecin-miasto

Sygnatura
65/340/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
9
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/340/0/2/2 Transport reemigrantów i przesiedleńców - raporty dzienne 1946-1946 0
65/340/0/3/1 Repatriacja obywateli radzieckich - wykazy imienne, korespondencja 1949-1950 0
65/340/0/3/3 Ruch repatriantów i przesiedleńców - sprawozdania ilościowe i opisowe 1947-1947 0
65/340/0/3/4 Ewidencja repatriantów od 5 VI 1947 do 11 VIII 1947 1947-1947 0
65/340/0/3/5 Ewidencja repatriantów od 6 X 1947 do 20 XI 1947 1947-1947 0
65/340/0/3/6 Ewidencja repatriantów od 20 XI 1947 do 31 XII 1947 1947-1947 0
65/340/0/3/7 Ewidencja repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców od 1 I 1948 do 22 V 1948 1948-1948 0
65/340/0/3/8 Ewidencja repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców od 22 V 1948 do 21 II 1949 1948-1949 0
65/340/0/3/9 Książka meldunkowa ulica H.Pobożnego nr 2 od 23 I 1946 do 7 V 1946 1946-1946 0
65/340/0/3/10 Książka meldunkowa ulica H.Pobożnego 2 od 3 I 1946 do 4 V 1946 1946-1946 0
65/340/0/3/11 Książka meldunkowa pracowników PUR zamieszkałych w gmachu PUR ul. Jagiellońska Nr 61 i 61a - od 28 V 1948 do 19 VI 1948 1948-1948 0
65/340/0/6/13 Ruch repatriantów - raporty dzienne 1945-1945 0
65/340/0/6/14 Ewidencja repatriantów i przesiedleńców od 22 II 1949 do 20 XII 1950 1949-1950 0
65/340/0/7/15 Ruch repatriantów - raporty dzienne 1945-1945 0
65/340/0/7/16 Ruch repatriantów - ewidencja transportów 1948-1949 0
65/340/0/7/17 Transport repatriantów - korespondencja 1949-1949 0
65/340/0/7/18 Ruch repatriantów - ewidencja transportów 1949-1950 0
65/340/0/7/19 Ruch repatriantów - sprawozdania miesięczne 1951-1951 0
65/340/0/7/20 Protokoły i inspekcje Punktów Etapowych i Oddziału Powiatowego 1949-1950 0
65/340/0/7/21 Likwidacja Punktu Etapowego - protokoły 1951-1951 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 27 wpisów.