Szczeciński Urząd Morski

Sygnatura
65/344/0
Daty skrajne
1945-2002
Liczba serii
70
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/344/0/1/1 Zarządzenia, okólniki, komunikaty Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1946-1947 0
65/344/0/1/2 Zarządzenia, okólniki, instrukcje Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1948-1948 0
65/344/0/1/3 Zarządzenia, okólniki, notatki Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1948-1948 0
65/344/0/1/4 Zarządzenia Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1949-1949 0
65/344/0/1/5 Zarządzenia, okólniki Szczecińskiego Urzędu Morskiego. Postulaty posłów dotyczące Urzędu 1949-1949 0
65/344/0/1/6 Okólniki Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1949-1949 0
65/344/0/1/7 Pisma okólne (według rozdzielnika) 1949-1950 0
65/344/0/1/8 Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Żeglugi 1950-1950 0
65/344/0/1/9 Okólniki Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1950-1951 0
65/344/0/1/10 Zarządzenia Ministerstwa Żeglugi 1952-1952 0
65/344/0/1/11 Zarządzenia i okólniki Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1952-1952 0
65/344/0/1/12 Zarządzenia Ministerstwa Żeglugi 1946-1953 0
65/344/0/1/13 Instrukcje Ministerstwa Żeglugi 1948-1953 0
65/344/0/1/14 Pisma okólne Ministerstwa Żeglugi 1946-1953 0
65/344/0/1/15 Zarządzenia Szczecińskiego Urzędu Morskiego i protokoły narad aktywu gospodarczego. Instrukcja kancelaryjna Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1953-1953 0
65/344/0/1/16 Zarządzenia Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1955-1955 0
65/344/0/1/17 Zarządzenia Szczecińskiego Urzędu Morskiego 1956-1956 0
65/344/0/1/18 Projekt organizacji Urzędu Morskiego Gdynia-Gdańsk 1945-1945 0
65/344/0/1/19 Organizacja administracji morskiej, pracy w porcie, przejmowanie i eksploatacja terenów portowych. Sprawozdania Urzędu, protokoły Polskiej Żeglugi Przybrzeżnej "Gryf", Komisji Portowej Biura Regionalnego Centralnego Urzędu Planowania w Szczecinie 1946-1947 0
65/344/0/1/20 Organizacja Urzędu Morskiego i Biura Odbudowy Portów w Szczecinie. Instrukcja kancelaryjna Szczecińskiego Urzędu Morskiego. Tymczasowy statut organizacyjny Ministerstwa Żeglugi 1945-1948 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 3 196 wpisów.