Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Szczecinie

Sygnatura
65/441/0
Daty skrajne
[1947] 1954-1971
Liczba serii
25
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/441/0/0.1/3 Połączenie Hurtowni Centrali Odzieżowej Wojewódzkiej z Rejonową Centralą Odzieżową w Szczecinie 1950-1950 0
65/441/0/0.1/13 Rejestracja i organizacja - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Szczecinie 1956-1959 0
65/441/0/0.1/14 Rejestracja i organizacja - Wojewódzka Hurtownia Tekstylna w Szczecinie. Połączenie Centralnego Zarządu Handlu Odzieżą i Centralnego Zarządu Tekstylnego w Centralny Zarząd Handlu Artykułami Tekstylnymi i Odzieżowymi. 1954-1958 0
65/441/0/0.10/2 Instrukcja organizacyjna Centrali Tekstylnej Biura Sprzedaży Wyrobów Jedwabno-Galanteryjnych Hurtownia w Szczecinie. Podziały czynności 1948-1950 0
65/441/0/0.10/18 Struktura organizacyjna - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Szczecinie 1958-1960 0
65/441/0/0.10/139 Regulamin organizacyjny dla Wojewódzkich Hurtowni Tekstylnych - zarządzenie dyrektora nr 47 z dnia 17 lipca 1957 r. - Centralny Zarząd Handlu Tekstylnego w Łodzi 1957-1957 0
65/441/0/0.15/4 Zarządzenia wewnętrzne - Centrala Odzieżowa Hurtownia w Szczecinie i Centrala Przemysłu Odzieżowego Hurtownia Rejonowa w Szczecinie 1949-1950 0
65/441/0/0.15/5 Zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne - Centrala Tekstylna Biuro Handlu Detalicznego Ekspozytura Wojewódzka w Szczecinie 1949-1953 0
65/441/0/0.15/6 Zarządzenia wewnętrzne - Biuro Wojewódzkie Centrali Odzieżowej w Szczecinie 1951-1951 0
65/441/0/0.15/7 Zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne - Biuro Wojewódzkie Centrali Odzieżowej w Szczecinie 1951-1952 0
65/441/0/0.15/8 Zarządzenia wewnętrzne - Biuro Wojewódzkie Centrali Odzieżowej w Szczecinie 1953-1953 0
65/441/0/0.15/9 Zarządzenia wewnętrzne - Biuro Wojewódzkie Centrali Odzieżowej w Szczecinie 1954-1954 0
65/441/0/0.15/10 Zarządzenia wewnętrzne - Biuro Wojewódzkie Centrali Odzieżowej w Szczecinie 1955-1955 0
65/441/0/0.15/11 Zarządzenia wewnętrzne i instrukcje (kopie) - Centrala Tekstylna w Łodzi. 1952-1958 0
65/441/0/0.15/12 Zarządzenia wewnętrzne i instrukcje - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Szczecinie 1956-1956 0
65/441/0/0.15/15 Zarządzenia wewnętrzne - Wojewódzka Hurtownia Tekstylna w Szczecinie. 1957-1958 0
65/441/0/0.15/17 Zarządzenia wewnętrzne - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowego w Szczecinie 1959-1960 0
65/441/0/0.15/36 Zarządzenia wewnętrzne - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Szczecinie 1958-1958 0
65/441/0/0.15/141 Zarządzenia wewnętrzne - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Szczecinie 1957-1957 0
65/441/0/0.20/61 Zbiorowy Układ Pracy - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze Centrala Tekstylna w Łodzi 1949-1949 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 143 wpisów.