"Polskie Pismo i Książka" Spółdzielnia Wydawnicza w Szczecinie

Sygnatura
65/443/0
Daty skrajne
1945-1951 [1970]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/443/0/-/1 Sprawozdanie i protokół z posiedzenia Zarządu Spółdzielni "Polskie Pismo i Książka" w Szczecinie 1948-1949 0
65/443/0/-/2 Książka protokołów posiedzeń Zarządu 1945-1949 0
65/443/0/-/3 Książka protokołów Rady Nadzorczej Spółdzielni "Polskie Pismo i Książka". 1945-1948 0
65/443/0/-/4 Statuty Spółdzielni "Polskie Pismo i Książka" 1949-1949 0
65/443/0/-/5 Książka protokołów Walnych Zebrań Księgarni Spółdzielczej "Oświata" w Słupsku. 1945-1949 0
65/443/0/-/6 Książka protokołów Zarządu Spółdzielczej Księgarni "Oświata" w Słupsku. 1946-1948 0
65/443/0/-/7 Protokolarz Zarządu Spółdzielni w Słupsku 1949-1949 0
65/443/0/-/8 Książka protokołów Zarządu Księgarni Spółdzielczej "Oświata" w Słupsku 1949-1949 0
65/443/0/-/9 Książka protokołów z Walnych Zgromadzeń 1947-1949 0
65/443/0/-/10 Książka protokołów Rady Nadzorczej Księgarni Spółdzielni "Oświata" w Słupsku 1945-1950 0
65/443/0/-/11 Protokoły posiedzeń Zarządu Spółdzielni w Koszalinie 1949-1949 0
65/443/0/-/12 Książka protokołów posiedzeń Komisji Rewizyjnej Księgarni Spółdzielczej "Oświata" w Słupsku 1947-1950 0
65/443/0/-/13 Księga protokołów Księgarni Spółdzielczej "Wiedza" z odpowiedzialnością udziałami w Gryficach 1947-1950 0
65/443/0/-/14 Protokoły zebrań Zarządu Spółdzielni "Polskie Pismo i Książka" w Szczecinie 1948-1949 0
65/443/0/-/15 Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 1945-1948 0
65/443/0/-/16 Książka protokołów Zarządu Spółdzielni Księgarskiej "Oświata" w Choszcznie z odpowiedzialnością udziałami 1948-1949 0
65/443/0/-/17 Księga protokołów Rady Nadzorczej Spółdzielni "Oświata" w Bytowie 1948-1949 0
65/443/0/-/18 Księga protokołów Rady Nadzorczej Spółdzielni "Oświata" w Bytowie 1948-1949 0
65/443/0/-/19 Książka protokołów Walnych Zgromadzeń członków Spółdzielni Księgarskiej "Oświata" w Choszcznie 1948-1949 0
65/443/0/-/20 Książka protokołów Rady Nadzorczej Spółdzielni w Choszcznie 1948-1949 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 31 wpisów.