Okręgowy Zarząd Wodny w Szczecinie

Sygnatura
65/579/0
Daty skrajne
1945-1964
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/579/0/-/1 Zarządzenia wewnętrzne 1958-1962 0
65/579/0/-/2 Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje 1959-1962 0
65/579/0/-/3 Okólniki 1945-1945 0
65/579/0/-/4 Zarządzenia wewnętrzne 1954-1955 0
65/579/0/-/5 Wycinki z prasy 1952-1957 0
65/579/0/-/6 Instrukcja remontowa - 1957-1959, 1962 1957-1962 0
65/579/0/-/7 Instrukcje i zarządzenia wewnętrzne 1952-1953 0
65/579/0/-/8 Zarządzenia wewnętrzne 1955-1956 0
65/579/0/-/9 Zarządzenia wewnętrzne, akty prawne, instrukcje. Sprawy organizacyjne 1961-1961 0
65/579/0/-/10 Zarządzenia Ministerstwa Żeglugi i wewnętrzne. Protokoły narad, odpraw i konferencji 1958-1959 0
65/579/0/-/11 Zarządzenia wewnętrzne, akty prawne, instrukcje. Sprawy organizacyjne 1962-1963 0
65/579/0/-/12 Zarządzenia dyrektora 1958-1958 0
65/579/0/-/13 Zarządzenia Ministerstwa Żeglugi 1954-1956 0
65/579/0/-/14 Zarządzenia i okólniki Okręgowej Dyrekcji Dróg Wodnych we Wrocławiu 1951-1951 0
65/579/0/-/15 Instrukcje dotyczące sprawozdawczości inwestycyjnej - 1950, 1953-1962 1950-1962 0
65/579/0/-/16 Statuty, regulaminy, schematy organizacyjne, zakresy działania, zarządzenia Ministerstwa Żeglugi i Prezesa Rady Ministrów 1960-1960 0
65/579/0/-/17 Zarządzenia i okólniki Okręgowej Dyrekcji Dróg Wodnych w Poznaniu 1948-1948 0
65/579/0/-/18 Zarządzenia, okólniki Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Wodnej 1956-1959 0
65/579/0/-/19 Instrukcje i zarządzenia Ministerstwa Żeglugi, Okręgowej Dyrekcji Dróg Wodnych w Poznaniu, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie 1946-1947 0
65/579/0/-/20 Zarządzenia wewnętrzne 1954-1954 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 284 wpisów.