Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Sygnatura
65/950/0
Daty skrajne
1949-1986
Liczba serii
5
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/950/0/1/1 Protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych Podstawowej Organizacji Partyjnej 1949; 1951-1953 0
65/950/0/1/2 Protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych Podstawowej Organizacji Partyjnej 1954-1958 0
65/950/0/1/3 Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego wraz z załącznikami - 15 grudnia 1959 1959 0
65/950/0/1/4 Protokoły konferencji zakładowych wraz z załącznikami - 29 maja i 25 września 1968 1968 0
65/950/0/1/5 Protokół konferencji sprawozdawczej wraz z załącznikami - 25 marca 1969 1969 0
65/950/0/1/6 Referat sprawozdawczy z konferencji sprawozdawczo-wyborczej - listopad 1970 1970 0
65/950/0/1/7 Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej wraz z załącznikami - 11 grudnia 1972 1972 0
65/950/0/1/8 Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej wraz z załącznikami - 15 grudnia 1973 1973 0
65/950/0/1/9 Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej wraz z załącznikami - 11 grudnia 1974 1974 0
65/950/0/1/10 Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej wraz z załącznikami - 28 października 1977 1977 0
65/950/0/1/11 Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zakładowej Organizacji Partyjnej wraz z załącznikami - 15 kwietnia 1981 1981 0
65/950/0/1/12 Protokół zebrania ogólnego Zakładowej Organizacji Partyjnej wraz z załącznikami - 24 czerwca 1981 1981 0
65/950/0/1/13 Protokół zebrania sprawozdawczego Zakładowej Organizacji Partyjnej wraz z załącznikami - 29 listopada 1982 1982 0
65/950/0/2/14 Protokoły zebrań Podstawowej Organizacji Partyjnej 1949-1950; 1953 0
65/950/0/2/15 Protokoły zebrań Podstawowej Organizacji Partyjnej 1954 0
65/950/0/2/16 Protokoły zebrań Podstawowej Organizacji Partyjnej/Komitetu Zakładowego 1955-1958 0
65/950/0/2/17 Protokoły posiedzeń Komitetu Zakładowego wraz z załącznikami 1968 0
65/950/0/2/18 Protokoły posiedzeń Komitetu Zakładowego wraz z załącznikami 1969-1971 0
65/950/0/2/19 Protokoły posiedzeń Komitetu Zakładowego wraz z załącznikami 1972 0
65/950/0/2/20 Protokoły posiedzeń Komitetu Zakładowego wraz z załącznikami 1974 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 43 wpisów.