Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie

Sygnatura
8/7/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
8/7/0/-/1 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1945-1946 0
8/7/0/-/2 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1947 0
8/7/0/-/3 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1948 0
8/7/0/-/4 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1949 0
8/7/0/-/5 Okólniki wydane przez O.I.A. w Częstochowie 1950 0
8/7/0/-/6 Książka protokołów (posiedzeń Zarządu O.I.A. w Częstochowie od 11.II.1945 r. do 17.IV.1947 r.) 1945-1947 0
8/7/0/-/7 Książka protokołów (posiedzeń Zarządu O.I.A. w Częstochowie od 24.IV.1947 r. do 29.VIII.1949 r.) 1947-1949 0
8/7/0/-/8 Książka protokołów (posiedzeń Zarządu O.I.A. w Częstochowie od 9.IX.1949 r. do 8.II.1951 r.) 1949-1951 0
8/7/0/-/9 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 14 i 15.X.1945 r 1945 0
8/7/0/-/10 Protokół z Nadzwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Izby w Częstochowie 28 i 29.IX.1946 r 1946 0
8/7/0/-/11 Protokoły: 1. Rocznego Walnego Zjazdu Delegatów 9 i 10.III.1947 r. 2. Zebrania Delegatów i Członków O.I.A. Podpokręgu Kieleckieho w Kielcach 7.VI.1947 r. 3. Zebrania Podokręgu Radomskiego w Radomiu 21.VI.1947 r 1947 0
8/7/0/-/12 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 24 i 25.IV.1948 r 1948 0
8/7/0/-/13 Protokoły: 1. Zebrania kier(owników) aptek woj.. Kieleckiego w Częstochowie 20.VI.1948 r. (sprawy buchalt.) 2. Posiedzenia członków Rady O.I.A. w Czę-wie 28.VIII.1948 r. 3.Posiedzenia w sprawie wyborów uzupełniających do O.I.A. w dniu 14.X.1948 r 1949 0
8/7/0/-/14 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 27.II.1949 r 1949 0
8/7/0/-/15 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 9.X.1949 r 1949 0
8/7/0/-/16 Protokół ze Zjazdu Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie 26.II.1950 r 1950 0
8/7/0/-/17 Protokół ze Zjazdu Delegatów Podokręgu Kieleckiego w Kielcach 7.V.1950 r 1950 0
8/7/0/-/18 Protokół ze Zjazdu Delegatów Podokręgu Radomskiego w Radomiu 18.VI.1950 r 1950 0
8/7/0/-/19 Protokoły Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie za okres od 1945 - 1950 r 1945-1950 0
8/7/0/-/20 Sprawozdania z działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie za okres 1945 - 1950 1945-1951 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 62 wpisów.