Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Suchedniowie

Sygnatura
21/96/0
Daty skrajne
1816-1918, 1936
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 spis dodatkowy 1931 - 1936 0