Parafia Greckokatolicka w Cewkowie

Sygnatura
56/2022/0
Liczba serii
35
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Akta dotyczace spraw majątkowych i finansowych parafii 0
1.1 Sprawy gruntów należących do parafii 1889 - 1936 0
1.2 Sprawy patronatu i serwitutów 1905 - 1927 0
1.3 Sprawy obiektów sakralnych i budynków należących do parafii 1850 - 1943 0
1.4 Sprawy cmentarzy parafialnych w Cewkowie i Moszczanicy 1885 - 1936 0
1.5 Sprawy kapitałów i papierów wartościowych parafii 1810 - 1917 0
1.6 Dokumentacja finansowa parafii 1827 - 1945 0
1.7 Korespondencja w sprawach finansowych parafii 1853 - 1946 0
1.8 Dokumentacja dotycząca spraw sądowych o roszczenia finansowe parafii 1898 - 1934 0
1.9 Akta dotyczace ubezpieczenia parocha i sługi cerkiewnego 1929 - 1934 0
2 Komitety parafialne 1867 - 1924 0
3 Korespondencja z władzami kościelnymi 1845 - 1943 0
4 Korespondencja z władzami i instytucjami świeckimi 1861 - 1939 0
5 Dokumentacja dotycząca ruchu naturalnego ludności w parafii 1875 - 1945 0
6 Akta dotyczące Szkoły w Cewkowie 1842 - 1936 0
7 Organizacja zbiórek pieniężnych na cele charytatywne 1879 - 1940 0
8 Akta dotyczące Rady Sierocej 1906 - 1909 0
9 Akta dotyczące parafian 1834 - 1945 0
10 Materiały związane z pracą duszpasterską duchownych parafii 1800 - 1936 0
11 Materiały dotyczące greckokatolickiego księdza Stefana Krupskiego 1927 - 1938 0
12 Akta stanu cywilnego 0
12.1 Urodzenia 1785 - 1907 0
12.2 Zapowiedzi 1889 - 1923 0
12.3 Małżeństwa 1785 - 1942 0
12.4 Zgony 1785 - 1910 0
12.5 Kopie dokumentów i poświadczenia wydawane z akt metrykalnych Parafii Greckokatolickiej w Cewkowie 1854 - 1945 0
12.6 Korespondencja w sprawach wydawania poświadczeń z akt metrykalnych Parafii Greckokatolickiej w Cewkowie 1878 - 1940 0
12.7 Dokumenty i poświadczenia metrykalne parafii obcych i urzędów stanu cywilnego przesyłane do Parafii Greckokatolickiej w Cewkowie 1824 - 1945 0
12.8 Dyspensy władz kościelnych na zawarcie małżeństwa 1876 - 1925 0
12.9 Zezwolenia Zwierzchności dominikalnej na zawarcie małżeństwa 1828 - 1853 0
12.10 Zezwolenia sądowe na zawarcie małżeństwa 1855 - 1939 0
12.11 Zezwolenia urzędów administracji państwowej ogólnej na zawarcie małżeństwa 1868 - 1930 0
12.12 Zezwolenia władz wojskowych na zawarcie małżeństwa 1855 - 1862 0
12.13 Korespondencja i dokumenty w sprawach o ustalenie dat urodzenia, małżeństw i śmierci 1879 - 1941 0
12.14 Karty pośmiertne i wykazy zmarłych parafian 1894 - 1912 0