Wydział Powiatowy w Świeciu

Sygnatura
6/181/0
Daty skrajne
[1868] 1920-1939
Liczba serii
55
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Referat organizacyjny 0
1.1 Statuty powiatowe 1923 - 1937 0
1.2 Biura wydziału 1906 - 1939 0
1.3 Administracja powiatu 1868 - 1939 0
1.4 Sprawy personalne 1920 - 1939 0
1.5 Statytsyka ogólna 1927 - 1936 0
2 Referat ogólny 0
2.1 Wybory do Sejmu, Senatu i Sejmiku Wojewódzkiego 1922 - 1938 0
2.2 Sejmik Powiatowy, Wydział Powiatowy 1920 - 1939 0
2.3 Komunalna Kasa Oszczędności, Powiatowa Kasa Komunalna, Bank Powiatowy 1903 - 1938 0
2.4 Komisja Rewizyjna i Rozjemcza 1920 - 1939 0
2.5 Elektryfikacyjny Związek Powiatów 1914 - 1937 0
2.6 Różne 1920 - 1939 0
3 Referat gospodarczy 0
3.1 Majątek i przedsiębiorstwa powiatu 1914 - 1937 0
3.2 Budżet i sprawozdania rachunkowe powiatu 1920 - 1939 0
3.3 Współpraca z instytucjami kredytowymi - pożyczki 1904 - 1939 0
3.4 Sprawy podatkowe 1920 - 1939 0
4 Referat spaw gminnych 0
4.1 Sprawy miast 1920 - 1939 0
4.2 Sprawy gmin 1903 - 1939 0
4.3 Sprawy obszarów dworskich 1904 - 1934 0
4.4 Sprawy wójtostw 1880 - 1935 0
4.5 Sprawy Urzędów Stanu Cywilnego 1874 - 1936 0
5 Referat budowlano-drogowy 0
5.1 Spółki budowlane, prace budowlane 1901 - 1939 0
5.2 Statystyka ruchu budowlanego 1933 - 1936 0
5.3 Komisja drogowa 1916 - 1930 0
5.4 Statystyka dróg i mostów 1905 - 1933 0
5.5 Budowa i konserwacja dróg i mostów 1894 - 1936 0
5.6 Sprawy kolei państwowej i regionalych 1909 - 1930 0
6 Referat rolny 0
6.1 Organizacja i instytucje rolnicze 1929 - 1929 0
6.2 Oświata rolnicza 1903 - 1936 0
6.3 Pomorskie Towarszystwo Rolnicze 1928 - 1936 0
6.4 Kredyty rolnicze, działy produkcji rolnej 1920 - 1938 0
6.5 Melioracje 1907 - 1935 0
6.6 Statystyka rolnicza 1913 - 1939 0
7 Referat kulturalno-oświatowy 0
7.1 Powiatowa Komisja Kulturalno-Oświatowa 1921 - 1936 0
7.2 Szkolnictwo 1922 - 1938 0
7.3 Stypendia i praktyki wakacyjne 1932 - 1938 0
7.4 Organizacje i stowarzyszenia 1925 - 1937 0
7.5 Turystyka i wystawy 1928 - 1939 0
8 Referat sanitarny 0
8.1 Szpital powiatowy 1913 - 1939 0
8.2 Lekarz powiatowy 0
8.3 Położne obwodowe 0
9 Referat opieki społeznej 0
9.1 Komisja Opieki Społecznej 1936 - 1939 0
9.2 Powiatowe zakłady opieki społecznej 1920 - 1939 0
9.3 Opieka społeczna w gminach 1933 - 1938 0
9.4 Wykaz poległych w I wojnie światowej 1929 - 1930 0
9.5 Zapomogi i ubezpieczenia 1929 - 1939 0
10 Referat funduszu pracy 1928 - 1939 0