Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sygnatura
375/1/0
Liczba serii
76
Liczba skanów
5471
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Rektorat 1969 - 2016 798
2 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 0
3 Prorektor ds. Dydaktycznych 0
4 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 0
5 Dział Nauczania i Współpracy z Zagranicą 1969 - 1979 1954
6 Dział Nauczania 2002 - 2014 0
7 Dział Nauki i Współpracy z Gospodarką Narodową 1972 - 1976 672
8 Sekcja Nauki i Współpracy z Zagranicą 1973 - 1981 0
9 Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 1995 - 2017 0
10 Sekcja Bytowa Studentów 1969 - 1976 133
11 Dział Spraw Studenckich 1971 - 1987 16
12 Dział Organizacyjno-Prawny 1969 - 1989 229
13 Biuro Organizacyjno-Prawne 1977 - 2021 0
14 Dyrektor Administracyjny 1969 - 1988 134
15 Dział Służb Pracowniczych 1969 - 1974 212
16 Dział Kadr 1970 - 2014 0
17 Dział Finansowy 0
18 Kwestura 1969 - 1980 702
19 Dział Administracyjno-Gospodarczy 0
20 Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych 1981 - 2016 0
21 Dział Innowacji i Transferu Technologii 0
22 Rewident 0
23 Dział Zabezpieczenia Informatycznego 0
24 Uniwersyteckie Centrum Informatyczne 0
25 Akademickie Biuro Karier 0
26 Archiwum 0
27 Biblioteka Główna 1969 - 2008 569
28 Biblioteka Uniwersytecka 1980 - 2010 0
29 Dział Wydawnictw 0
30 Wydawnictwo 2002 - 2020 0
31 Międzywydziałowa Pracownia Praktyk Pedagogicznych 0
32 Stanowisko ds. Praktyk Studenckich 1991 - 2001 0
33 Międzywydziałowe Studium Języków Obcych 0
34 Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne 0
35 Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej 0
36 Sekcja Inwentaryzacji 0
37 Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej 0
38 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 0
39 Dziekanat Wydziału Humanistycznego 0
40 Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 1969 - 1993 0
41 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu 0
42 Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu 0
43 Dziekanat Wydziału Pedagogicznego 1978 - 1981 0
44 Dziekanat Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 1992 - 2015 15
45 Dziekanat Wydziału Zarządzania i Administracji 0
46 Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania 2012 - 2017 0
47 Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa 0
48 Instytut Filologii Polskiej 0
49 Instytut Filologii Obcych 0
50 Instytut Historii 2003 - 2016 0
51 Instytut Biologii 1974 - 2011 0
52 Instytut Chemii 1975 - 2016 34
53 Instytut Fizyki 1975 - 1975 3
54 Instytut Geografii 0
55 Instytut Matematyki 0
56 Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska 0
57 Instytut Fizjoterapii 2001 - 2011 0
58 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa 0
59 Instytut Zdrowia Publicznego 0
60 Instytut Kształcenia Medycznego 0
61 Instytut Edukacji Muzycznej 0
62 Instytut Edukacji Szkolnej 1981 - 2010 0
63 Instytut Pedagogiki i Psychologii 0
64 Instytut Sztuk Pięknych 1997 - 2011 0
65 Instytut Ekonomii i Administracji 0
66 Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji 0
67 Instytut Nauk Politycznych 0
68 Instytut Zarządzania 2000 - 2011 0
69 Dział Funduszy Europejskich 2016 - 2018 0
70 Dział Nauki 0
71 Inspektor Ochrony Danych 2012 - 2019 0
72 Dziekanat Wydziału Prawa i Nauk Społecznych 2003 - 2018 0
73 Instytut Nauk Prawnych 1999 - 2020 0
74 Katedra Ekonomii i Finansów 2007 - 2016 0
75 Collegium Medicum 2002 - 2017 0
76 Dział Administrowania Nieruchomościami 1974 - 2016 0