Sąd Grodzki w Białej

Sygnatura
13/1370/0
Daty skrajne
[1888-1928] 1929-1939 [1947]
Liczba serii
2
Liczba skanów
0