Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Baszków (pow. krotoszyński)

Sygnatura
53/3237/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
193