Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Biskupice (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3240/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
436