Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Borzęciczki (pow. krotoszyński)

Sygnatura
53/3245/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
779