Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czacz (pow. kościański)

Sygnatura
53/3265/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1510
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów