Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czarnków i parafii różnych wyznań pow. czarnkowskiego

Sygnatura
53/3266/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
5380
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów