Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Donaborów (pow. kępiński)

Sygnatura
53/3282/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
404
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów