Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gołębin Stary (pow. kościański)

Sygnatura
53/3300/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
448
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów