Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gostyczyna (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3303/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1012