Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kotlin (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3354/0
Daty skrajne
1820 - 1874
Liczba serii
12
Liczba skanów
83