Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kozielsko (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3357/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
444
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów