Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Krzycko Małe (pow. leszczyński)

Sygnatura
53/3363/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
46
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów