Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Krzyżowniki (pow. kępińskii)

Sygnatura
53/3365/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
299
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów