Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lewków (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3374/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
318