Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lewków (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3374/0
Daty skrajne
1818 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
318